การแข่งหุ่นยนต์ Android Soccer Robot 2013 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา