เกียรติบัตร การเป็นผู้มีวินัยยอดเยี่ยม
 
รางวัลทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงยอดเยี่ยม
 
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา
                            
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดประตูดาว จ.เพชรบูรณ์ ในวันเข้าพรรษา
 
เข้าฐานความรู้แผนกไฟฟ้า

 
 
รับข้อความ SMS ฟรี
 
Facebook Fanpage
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2556  
ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : โถปัสสาวะอาเซียนสำหรับเด็ก
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2556  ระดับ อศจ.   ระดับ ปวช.
             
 
บรรยากาศการแข่งขัน ทีม "เพชรบุระ โรบอท"

เพชรบุรุะ โรบอท พบ ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ "ลูกเจ้าพ่อพระยาแล"

เพชรบุรุะ โรบอท พบ ทีมจากวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ "LAVA ศิษย์วัดกลาง"
(แชมป์เก่า 2555)
 
 
แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ 2555 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รุ่น 1    ในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย   ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม     ราชกุมารี ระหว่างวันที่  6- 9 เมษายน 2556     ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
แข่งขันหุ่นยนต์ Android Soccer Robot 2013

   การแข่งขันหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android Robot Soccer Junior 2013 ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปี 2555  ภาคเหนือ
  แข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์   คนรุ่น ใหม่ ระดับภาคเหนือ   ประจำปีการศึกษา 2555  ณ ศาลากาลางจังหวัดนครสวรรค์

 
แข่งขันหุ่นยนต์ Android Soccer Robot 2012
" การแข่งขันหุ่นยนต์ Android Soccer Robot Contest Advance Service Skill Competition 2012 ”

 

ชิงถ้วยพระราชทาน
ครั้งที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2555
 
ประกวดโครงานวิทย์-เอสโซ่ ภาคเหนือ
 
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
    อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับ
    ภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา  
    2555  วิทยาลัยเทคนิคสองแคว   
    จ.พิษณุโลก
 
 
Visitors
 
ทดสอบสนามหุ่นยนต์ เพชรบุระ โรบอท

 

 
หุ่นยนต์กู้ภัย สารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตัวแรก รุ่นแรก

 
ทำการทดสอบปรับแต่งก่อนลงแข่ง

 
VDO บรรยากาศการแข่งขัน