การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ระดับชาติ ใช้ชื่อทีมว่า "Polyphet Rescue Robot" ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา